Monthly Archives: May 2016


Предвидени учебни дейности за периода 05.2016 – 03.2017 На 11.05.2016 бе проведена среща с преподавателите от ГРЕ, участници в проекта PEAK. На срещата присъстваха 8 преподаватели, участвали в първото обучение и бъдещи участници в следващите обучения по проект PEAK. Основната цел на събирането беше да се вземе решение и направи […]

PEAK – между Кордоба и Бургас