Monthly Archives: April 2016


Проект PEAK [i]– В първата седмица на месец април преподаватели от Италия, България и Испания имаха възможност да участват в първото обучение по проект PEAK . Главната цел на тази първа мобилност, като част от тригодишния проект PEAK, беше да даде възможност на преподавателите да усъвършенстват своите езикови компетентности обменяйки […]

Първа мобилност в Кордоба