PEAK – между Кордоба и Бургас


wordle Предвидени учебни дейности за периода 05.2016 – 03.2017

На 11.05.2016 бе проведена среща с преподавателите от ГРЕ, участници в проекта PEAK. На срещата присъстваха 8 преподаватели, участвали в първото обучение и бъдещи участници в следващите обучения по проект PEAK.

Основната цел на събирането беше да се вземе решение и направи план за дейностите, които да бъдат извършени между обучението в Кордоба през април 2016 и обучението в Бургас през април 2017.

След кратко обсъждане на обучението в Кордоба на което всички споделиха, че най-интересно и полезно е било посещението на училище в Кордоба, където бяха демонстрирани различни методи на работа с използване на ИКТ, беше решено да се съсредоточим в последващите дейности в онлайн приложенията, които са предизвикали най-голям интерес в учениците и които бихме могли да експериментираме с материалната база с която разполагаме в ГРЕ.

 

План за действие

  • демонстрация с участие на учителите на различни приложения – проведено на срещата на 11.05
  • избор на подходящо/подходящи приложения за експериментиране в урочната работа – срок края на юни 2016
  • подготовка на учебни ресурси с избраните приложения – началото на юли – работа в компютърна зала в ГРЕ
  • експериментиране на подготвените учебни ресурси – декември 2016
  • описване на експеримента и споделяне на резултатите – февруари 2017

Разгледаните на първата среща приложения са представени в онлайн курс на платформата за обучение по проекта – http://peak.iclasse.eu

директен линк – Useful ICT tools for teachers

В курсът има дискусионен форум, където участниците могат да споделят, да задават въпроси и да получават отговори. При изявено желание ще бъдат създадени специални видео ръководства за работа с приложенията.

PEAK - GRE Rakovski - Action plan 05.2016 - 03.2017

Публикуване на коментар