Без категория


     Programme – doc DAY ONE: Arrival and registration DAY TWO:   9.00 – 10.00       Opening of seminar. Virtual and real tour of the University. Presentation of e-learning courses at Burgas Free University. 10.00 – 10.30     Presentation of methods for active education and flipped classes. 10.30 – 11.00     Coffee break […]

Training Seminar – Burgas, 2017 – PROGRAMME /draft/


Предвидени учебни дейности за периода 05.2016 – 03.2017 На 11.05.2016 бе проведена среща с преподавателите от ГРЕ, участници в проекта PEAK. На срещата присъстваха 8 преподаватели, участвали в първото обучение и бъдещи участници в следващите обучения по проект PEAK. Основната цел на събирането беше да се вземе решение и направи […]

PEAK – между Кордоба и Бургас


Проект PEAK [i]– В първата седмица на месец април преподаватели от Италия, България и Испания имаха възможност да участват в първото обучение по проект PEAK . Главната цел на тази първа мобилност, като част от тригодишния проект PEAK, беше да даде възможност на преподавателите да усъвършенстват своите езикови компетентности обменяйки […]

Първа мобилност в Кордоба