Първа мобилност в Кордоба


Проект PEAK [i]

20160406_131452_005В първата седмица на месец април преподаватели от Италия, България и Испания имаха възможност да участват в първото обучение по проект PEAK . Главната цел на тази първа мобилност, като част от тригодишния проект PEAK, беше да даде възможност на преподавателите да усъвършенстват своите езикови компетентности обменяйки педагогически опит относно употребата на ИКТ[ii] в преподавателската си практика.

Групата от повече от 30 преподаватели и учители методици в средни училища и университети беше организирана от домакините от Институт Алкантара в Кордоба, които предложиха интересна и разнообразна програма за едноседмичната визита в сърцето на Андалусия.

Първата среща по проекта беше с колеги от Facultad de Ciencias de la Educacion на Техически Университет в Кордоба където беше представена програмата на испанското министерство на образованието за развитието на обучение по чужд език чрез използването му в преподаването на учебните дисциплини на съответния език, основно става въпрос за английски език, както и езиковата подготовка на преподавателите по съответните учебни предмети. На същата среща беше представен опита на колегите от Facultad de Ciencias de la Educacion по важни теми като кибер тормоза и използването на ИКТ, виртуалната реалност и добавената/увеличената реалност и използването в преподаването и обучението.

Следващата среща беше проведена в една от компютърните лаборатории на Институт Алкантара, където бяха представени разработки на софтуерната компания SIGNLAB NUEVAS TECNOLOGIA свързана с осигуряването на равен достъп до интернет пространството на потребители с проблеми със слуха и разработката на аватари използващи езика на жестовете и на приложения за смартфон, които допринасят за по-пълното интегриране на хората със слухови проблеми благодарение на технологията “Text to sign” позволяваща конвертирането на текст в символ от езика на жестовете.

Безспорно най-интересният ден и представен опит беше посещението в Collegio Virgen del Carmen. Това частно училище, където се учат повече от 1000 деца на възраст от 6 до 18 години, използва ежедневно и ежечасно ИКТ в обучението по всички дисциплини. Учениците разполагат с електронни учебници, които използват на таблети в училище, а конвенционалните учебници използват основно за подготовка в домашни условия. Домакините бяха създали перфектна организация, която позволи на всеки участник да присъства на 6 урока по различни дисциплини и с различна по възраст ученици. Училище, което вече е в бъдещето, прекрасен пример за предимствата от използването на ИКТ в училище – модерна технология, подготвени преподаватели, мотивирани ученици.

Последният работен ден за участниците беше в технологичната компания COSFERA, която представи своя опит в колаборативната работа, възможностите за сътрудничество при стартирането на нови технологични компании. COSFERA подсигурява оптимални условия за срещи и съвместна работа на стартиращи или вече работещи екипи с бизнес насочен към използването на съвременните технологии.

Тази мобилност даде реалното начало на дейностите по проект PEAK . Предстои всяка група да се организира и разработи програма, която да включва обмяна на компетентности в областта на ИКТ, подготовка и провеждане на експерименти в урочната работа, подготовка за следваща мобилност с домакини и съорганизатори гр. Бургас и Бургаски Свободен Университет.

[supsystic-gallery id=1 position=center]

 

 


[i] PEAK – Promoting European Awareness and Key competences – Промотиране на европейска идентичност и

ключови компетентности

[ii] Информационни и Комуникационни Технологии

Публикуване на коментар