H5P учебни дейности

Пример за интерактивно видео:

Пример за упражнение за съпоставяне с “теглене и пускане”:

Пример за попълване на празни места с “теглене и пускане”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *