Monthly Archives:

Електронните уроци – основна част на електронното обучение

Динамиката в развитието на компютърните технологии и добрите възможности, които те предлагат, са предпоставка за широкото им използване и прилагането им в различни сфери на живота. Обучението не трябва да изостава в това отношение. Необходимо е то да…

Posted in Uncategorized | Leave a comment