This is the presentation of PEAK project on “May Erasmus+ day”.

My Erasmus+ day


Динамиката в развитието на компютърните технологии и добрите възможности, които те предлагат, са предпоставка за широкото им използване и прилагането им в различни сфери на живота. Обучението не трябва да изостава в това отношение. Необходимо е то да следва новостите, за да може да подготвя кадри, готови да се справят […]

Електронните уроци – основна част на електронното обучение
WEDNESDAY SEPTEMBER 21st 9:30 WELCOME Antonio welcomes everybody Antonio and Naeema remind everyone that the date for the next mobility in Leeds must be agreed upon before the conference concludes on Thursday 10:15 LEEDS BECKETT UNIVERSITY Naeema and Nicole introduce themselves Nicole informs the partners about the city of Leeds […]

MINUTES FOR PEAK PROJECT CONFERENCE IN LIMERICK WEDNESDAY SEPTEMBER ...


Burgas Free University (BFU) hosted the PEAK Project workshop during the period 3-7 Ap  ril 2017. This event is part of the activities carried out for the development of the two intellectual outputs that BFU is in charge of, namely, the creation of a guidebook as a collection of electronic-based […]

Burgas Free University hosted the PEAK Project workshop


    Целта на събитието е  участницитe да се запознаят с дейностите и постиженията по проекта „Промотиране на европейска идентичност и формиране на ключови компетентности“, както и да се включат в еднодневното обучение на тема „Иновативни методи за повишаване на качеството на преподаване чрез използване на информационни и на комуникационни […]

130 учители и директори на училища ще посетят БСУ по ...вторник, 04 април 2017 Над 48 учители от Италия, Испания, Ирландия, Великобритания и България  ще се обучават в БСУ. Работното ателие е част от проекта по програма „Еразъм+“ „Промотиране на европейска идентичност и формиране на ключови компетентности“,  по който БСУ е партньор . В продължение на една седмица  участниците , […]

Учители от Европа ще се обучават в БСУ