Описание:  Основна цел на дейността: Създаване на мотивация и формиране на компетентности за използване на приложения за PC и смартфон за обучение. Съдържание: представяне на онлайн приложения подходящи за употреба в обучението – търсене в Интернет на онлайн приложения онлайн дискусия /форум/ относно възможната употреба на приложението експериментиране в група […]

С технологиите съм SMART ;))


Предвидени учебни дейности за периода 05.2016 – 03.2017 На 11.05.2016 бе проведена среща с преподавателите от ГРЕ, участници в проекта PEAK. На срещата присъстваха 8 преподаватели, участвали в първото обучение и бъдещи участници в следващите обучения по проект PEAK. Основната цел на събирането беше да се вземе решение и направи […]

PEAK – между Кордоба и Бургас


Проект PEAK [i]– В първата седмица на месец април преподаватели от Италия, България и Испания имаха възможност да участват в първото обучение по проект PEAK . Главната цел на тази първа мобилност, като част от тригодишния проект PEAK, беше да даде възможност на преподавателите да усъвършенстват своите езикови компетентности обменяйки […]

Първа мобилност в Кордоба