ИТ-обучение


Линк към платформата за обучение по ИТ за учениците от ПГРЕ „Г.С.Раковски“.

http://iclasse.eu/gre